Like a Boss Party 2018

Fotografieren auf der “Like a Boss-Party” 2017 an der Uni Passau

23. November 2017

Am 23.11.2017 fotografierte ich auf der jährlichen “Like a Boss-Party” der Fachschaft Wirtschaft an der Universität Passau

Zu den Fotos der “Like a Boss-Party”